Detail Profil Pejabat

Drs. Nino Risno, M.Pd.

NIP :
19660321 199103 1 009
Jabatan :
Kepala Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda
Kata Sambutan :
Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.

Berita Pilihan

Polling

Rumput GBLA Belum Layak. bagaimana pendapat anda ?

313 point
245 point
246 point
220 point

Facebook

Instagram

@disporajabar