Detail Profil Pejabat

Drs. Nino Risno, M.Pd.

NIP :
19660321 199103 1 009
Jabatan :
Kepala Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda
Kata Sambutan :
Seksi Tenaga dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga dan organisasi pemuda, meliputi pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda, pembinaan organisasi kepelajaran, pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan komunitas pemuda, fasilitasi pembinaan gerakan pramuka serta standarisasi dan akreditasi organisasi kepemudaan.

Polling

Rumput GBLA Belum Layak. bagaimana pendapat anda ?

283 point
244 point
241 point
219 point

Facebook

Instagram

@disporajabar